کاربرد روش ژئوفيزيكی در شناسايی زون‌های کائولن

يكي از روش هايمتداول و مؤثر در شناسايي و تعيين زون هاي غني از كائولن استفاده از روش‌هاي ژئوفيزيكي مي‌باشد. در اكتشاف كائولن چنانچه تمايز خاك چيني و سنگ هاي دربرگيرنده قانع كننده نباشد، روش‌هاي ژئوفيزيكي مي‌تواند جهت تشخيص و تعيين كانسار و كاهش هزينه‌هاي حفاري مورد استفاده قرار بگيرد.

در اين رابطه ابتدا برداشت پروفيل ژئوفيزيكي با روش IP و سپس مطالعه دقيق كاني‌شناختي و سنگ شناختي، براي تفكيك زون‌هاي آلتره و تهيه نقشه دقيق گسترش ماده معدني انجام مي‌گيرد. در مرحله بعد درصورت مثبت بودن شواهد و دلايل كاني‌سازي، مطالعه ژئوفيزيكي دقيق با روش‌هاي الكتريكي انجام مي‌شود.